Zkoušky strážný

zkoušky profesní kvalifikace strážný


Uvědomujeme si hodnotu kvalitních zaměstnanců, proto je pro nás důležité zajistit jim kvalitní znalostní úroveň.
V M2C máme propracovaný systém tréninků a školení.
Strážný
Vstupní a adaptační školení
formou e-learningu
Strážný
Manažerská akademie
Strážný
Oborová a odborná školení
Strážný
Zvyšování a prohlubování
kvalifikace
Strážný
Projekt Kariéra

Dále poskytujeme našim partnerům a všeobecné veřejnosti odborná školení a kvalifikační zkoušky nejen pro strážné a bezpečnostní manažery, ale i pro další pracovní pozice.
 
 

Školení a kurzy
Seznam vzdělávacích kurzů:
 • Příprava autorizovaných osob a zástupců dle zákona 179/2006 (pedagogické minimum autorizovaných osob)
 • Příprava ke zkoušce PK Strážný 68-008-E
 • Příprava ke zkoušce PK Bezpečnostní manažer 68-005-T
 • Příprava ke zkoušce PK Pracovník dohledového centra 68-003-H
 • Školení BOZP a PO pro zaměstnance a vedoucí pracovníky
  (Obsah je dán zákoníkem práce a další legislativou. Délka, termín a místo školení dle dohody.)
 • Školení první pomoc
  (Obsah je dán zákoníkem práce a další legislativou. Délka, termín a místo školení dle dohody.)

 

Příprava autorizovaných osob a autorizovaných zástupců dle zákona 179/2006

Obsah kurzu:
 • Aplikace zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Aplikace prováděcí vyhlášky č. 208/2007 Sb.
 • Národní kvalifikace - kvalifikační a hodnotící standard, kompetence
 • Specifika žádosti o autorizaci
 • Zkoušky profesní kvalifikace
 • Základy andragogiky
 • Vzdělávání a hodnocení dospělých
 • Specifika psychologie dospělých
 • Specifika BOZP a PO
 • Diskuze 
Organizace kurzu:
 • Prezenční a kombinovaná forma studia
 • Délka kurzu 12h
 • Uchazeč na závěr obdrží osvědčení, jenž nahrazuje pedagogické minimum k žádosti o autorizaci

Příprava ke zkoušce PK Strážný, Bezpečnostní manažer a Pracovník dohledového centra 

Obsah kurzu:
 • Je dán obsahem zkoušek pro profesi Strážný, Bezpečnostní manažer a Pracovník dohledového centra viz níže v sekci Zkoušky .
Organizace kurzu:
 • Prezenční a kombinovaná forma studia 
 • Délka kurzu 1 až 2 dny nebo dle přání zákazníka
 • Uchazeč na závěr obdrží certifikát
Kompletní informace ke školením a kurzům poskytne
 Mgr. Marek Bílek, email:  m.bilek@m2c.eu, tel.:  +420 725 507 466Přihláška na kurz ke stažení  zde a nebo lze použít  kontaktní formulář.

Strážný
 Zkoušky a certifikace
Seznam státních zkoušek:
 • Zkouška Strážný 68-008-E 
 • Zkouška Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T 
 • Zkouška Pracovník dohledového centra 68-003-H

Strážný

Společnost M2C je právnickou autorizovanou osobou pro realizaci zkoušek profesní kvalifikace STRÁŽNÝ kód 68-008-E v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zkouška PK Strážný se skládá z písemného testu obsahující 30 otázek a z ústní/praktické části, která je založena na řešení 2 konkrétních situací. Podmínkou účasti na zkoušce je podání přihlášky, věk 18 let (doklad totožnosti) a uhrazení poplatku nejdéle v den konání zkoušky. Přihlášení na zkoušky a další podrobnosti rádi sdělíme, konkrétní kontakty níže na webu. Po závazném přihlášení na zkoušku bude poskytnut, za určitých podmínek, materiál pro samostudium.

Pravidelně provádíme zkoušky v Praze a Brně, dle dohody možnost zkoušek po celé České republice. Konkrétní termíny najdete níže na webu.

Mimo zkoušky samotné nabízíme také přípravný kurz na zkoušku. Ten probíhá buď prezenční či elektronickou formou. Student vždy dostane kompletní studijní materiály. Pokud je něco nejasné, dostaví se na konzultaci nebo si znalosti ověří elektronickým testem. Přípravné kurzy zrealizujeme na míru zákazníka.

Pro uchazeče na Úřadu práce zajistíme rekvalifikační kurz pro profesní kvalifikaci Strážný 68-008-E. Rekvalifikační kurz je prováděn v souladu s vyhláškou MŠMT č. 176/2009 Sb. (o akreditaci vzdělávacího programu), koná se v rozsahu 40 hodin (5 studijních dnů) a je zakončen zkouškou PK Strážný. Výhodou je, že rekvalifikace je plně hrazena Úřadem práce a uchazeč má zdarma včetně přípravy i samotnou zkoušku.

V případě ztráty osvědčení (certifikátu) o získání profesní kvalifikace Strážný 68-008-E je možno požádat o opis (duplikát) osvědčení, kdy je nutno vyplnit žádost a zaplatit poplatek.

Obsah kurzu a zkoušky profesní kvalifikace Strážný 68-008-E
 1. Obsluhování technických bezpečnostních systémů s orientací na přijímací zařízení a vyhodnocování signálů

 2. Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS a vymezenými osobami

 3. Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti se zaměřením na vyhodnocování signálů z bezpečnostních systémů a organizování zákroků na narušených objektech

 4. Organizování činností směřujících k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

 5. Vedení dokumentace o provozu dohledového centra, o činnosti spojené s ostrahou, s kontrolami a s poskytovanými službami

 6. Organizování činností a výjezdů zásahových jednotek se zaměřením na komunikaci a předávání informací při organizování zásahů na narušených objektech

Bezpečnostní manažer v obchodě a službách

Od roku 2016 je společnost M2C autorizovanou osobou pro zkoušku profesní kvalifikace Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T, dokonce u této zkoušky M2C drží prvenství v České republice. Zkouška je prováděna v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a připravuje budoucí bezpečnostní manažery pro výkon povolání v oblasti ochrany majetku a osob. Podmínkou účasti na zkoušce je podání přihlášky, věk 18 let (doklad totožnosti) a uhrazení poplatku nejdéle v den konání zkoušky. Přihlášení na zkoušky a další podrobnosti rádi sdělíme, konkrétní kontakty níže na webu.

Zkouška Bezpečnostní manažer v obchodě a službách se skládá z několika částí: první částí je písemný test, druhá část je ústní a třetí část je obhajoba písemné práce na bezpečnostní téma. Standardně zkouška probíhá ve dvou dnech, kdy první den je příprava a losování téma písemné práce a druhý den za 14 dnů je samotná zkouška. Písemnou práci je nutno odevzdat 5 dnů před termínem konání zkoušky.

Pravidelně provádíme zkoušky v Praze a Brně, dle dohody možnost zkoušek po celé České republice. Konkrétní termíny najdete níže na webu.

V případě ztráty osvědčení (certifikátu) o získání profesní kvalifikace Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T je možno požádat o opis (duplikát) osvědčení, kdy je nutno vyplnit žádost a zaplatit poplatek.

Obsah kurzu a zkoušky profesní kvalifikace Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T
 1. Orientace v bezpečnostní politice

 2. Koncipování bezpečnostní politiky v obchodě a službách

 3. Spolupráce s bezpečnostními složkami, orgány státní správy, samosprávy a dalšími subjekty

 4. Orientace v požární ochraně a bezpečnosti ochrany a zdraví při práci

 5. Orientace v technických bezpečnostních systémech

 6. Řízení externích dodavatelů bezpečnostních služeb

 7. Provázání business plánu a bezpečnosti obchodní organizace

 8. Řešení krizových situací v obchodní organizaci

Pracovník dohledového centra


Od roku 2018 je společnost M2C autorizovanou osobou pro zkoušku profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra 68-003-H. Zkouška je prováděna v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a připravuje budoucí bezpečnostní manažery pro výkon povolání v oblasti ochrany majetku a osob. Podmínkou účasti na zkoušce je podání přihlášky, věk 18 let (doklad totožnosti) a uhrazení poplatku nejdéle v den konání zkoušky. Přihlášení na zkoušky a další podrobnosti rádi sdělíme, konkrétní kontakty níže na webu.

Zkouška Pracovník dohledového centra se skládá z písemné části a z praktické a ústní části zkoušky. Písemná část obsahuje 30 otázek a v praktické části jsou řešeny konkrétní situace.

Pravidelně provádíme zkoušky v Praze a Brně, dle dohody možnost zkoušek po celé České republice. Konkrétní termíny najdete níže na webu.

V případě ztráty osvědčení (certifikátu) o získání profesní kvalifikace Bezpečnostní manažer v obchodě a službách 68-005-T je možno požádat o opis (duplikát) osvědčení, kdy je nutno vyplnit žádost a zaplatit poplatek.

Obsah kurzu a zkoušky profesní kvalifikace Pracovník dohledového centra 68-003-H
 1. Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob

 2. Obsluhování technických bezpečnostních systémů

 3. Uplatňování zásad součinnosti se složkami IZS, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

 4. Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti

 5. Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách

 6. Kontrolní činnost ve střežených objektech

 7. Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích

 8. Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob

 9. Používání věcných bezpečnostních prostředků

 10. Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách
 Všechny informace ke zkouškám,
ceně a způsobu přihlášení poskytnou
 Mgr. Marek Bílek (celá ČR a Praha), email:  m.bilek@m2c.eu , tel.:  +420 725 507 466

Ing. Martina Grebíková (Brno), email:  m.grebikova@m2c.eu, tel.:  +420 702 291 725Přihláška na zkoušku ke stažení  zde a nebo lze použít  kontaktní formulář.

Termíny zkoušek

Zkouška - Strážný
07.3.2020 sobota 10:00 Senovážné náměstí 240/1, České Budějovice
Zkouška - Strážný
29.1.2020 středa 10:30 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + zaškolení od 8-10h
Zkouška - Strážný
27.1.2020 pondělí 13:00 Nováčkova 19, Brno - 1. patro
Zkouška - Strážný
23.1.2020 čtvrtek 10:30 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + zaškolení od 8-10h
Zkouška - Strážný
15.1.2020 středa 10:30 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + zaškolení od 8-10h
Zkouška - Strážný
14.1.2020 Úterý 10:00 Palackého třída 1233, Pardubice
Zkouška - Strážný
8.1.2020 středa 10:30 Vladislavova 17, Praha 1 (5.patro) + zaškolení od 8-10h

      

Kontakt

Kontakt pro firmy

Provozovna a doručovací adresa

M2C

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1

Recepce společnosti:  +420 255 723 633

Obchodní oddělení:  +420 725 930 112obchod@m2c.eu

Kontakt pro média:  +420 601 567 777marketing@m2c.eu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  cz.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu:  interniaudit@m2c.eu

Datová schránka: dzfcjki

  

Personální a náborové oddělení

POZOR!
NOVÁ ADRESA PERSONÁLNÍHO A NÁBOROVÉHO ODDĚLENÍ!

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1 (5. patro)

 

BEZPLATNÁ LINKA PRO UCHAZEČE O PRÁCI
(08:00-18:00) 800 111 112

 

E-mail:
prace@m2c.eu

Personální administrativa:
+420 255 723 611